Els àmbits d’actuació dels serveis i programes que Fundació IPSS gestiona actualment en l’àrea de les drogodependències són: informació i orientació, assistència, prevenció i inserció.


Centres

Programes i Projectes

Serveis