Des d’aquest àmbit s’ofereixen serveis i projectes amb l’objectiu d’atendre la gran diversitat de necessitats de les persones grans i les seves famílies. El denominador comú dels serveis i els projectes és prevenir i atendre les situacions de dependència i facilitar la participació i la integració social tot millorant la qualitat de vida de les persones.


Programes i Projectes

Serveis