Fundació IPSS gestiona actualment en aquest àmbit diferents recursos adreçats a persones amb problemes de drogodependències i a persones amb problemàtica social derivada de salut mental, oferint informació i orientació, assistència, prevenció i inserció.


Programes i Projectes

Serveis