Centre d’acollida temporal amb capacitat per a 2-3 persones en situació d’emergència i 6-7 persones en règim de vivenda compartida.

El centre, titularitat de Càrites Diocesana de Barcelona, està pensat com un recurs per acompanyar i proporcionar recolzament a les necessitats quotidianes dels usuaris que vulguin iniciar un itinerari d’inserció individual.