Fundació IPSS és una entitat sense ànim de lucre i d’àmbit nacional constituïda l’any 2008 a Barcelona i registrada en data de 12 de març de 2009 al Registro Nacional de Fundaciones Asistenciales del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte amb el número 080378. Els professionals que estan al capdavant de la Fundació han desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit social i sanitari des de mitjans de la dècada dels vuitanta i, per tant, compten amb una àmplia experiència en la gestió de centres i programes.

Missió

La Fundació té com a missió contribuir a la millora de la salut, del benestar social i de la qualitat de vida de la població en general, i en particular de les persones grans, dones, infància, joves, persones i col.lectius que pertanyin a minories ètniques i culturals, persones discapacitades psíquica i físicament, persones en situació d’exclusió social i també persones afectades per les drogodependències, informant a la societat dels problemes i ajudant al conjunt de les necessitats humanes que tot això genera, així com promocionant l’atenció i/o assistència que d’aquestes realitats es deriven.

Els objectius de Fundació IPSS s’aconsegueixen dissenyant, planificant i gestionant els diferents centres i serveis, invertint en formació continua de tot el personal, així com avaluant els resultats obtinguts.

Visió

Fundació IPSS s’orienta a una assistència de qualitat, reconeguda pels professionals i la comunitat, i sobre tot pels clients. Els eixos principals entorn els quals es desenvolupa tota l’activitat són la satisfacció de les persones destinatàries de l’atenció i la millora de la seva qualitat de vida.

Valors

  • Transparència i compromís ètic
  • Tracte humà i personalitzat
  • Vocació d’excel.lència
  • Solidaritat amb les persones i l’entorn
  • Sostenibilitat