La Xarxa d’Habitatges d’Inclusió de Barcelona, de la qual forma part Fundació IPSS, ha presentat l’Informe Avaluació del cens d’habitatges d’inclusió de Barcelona 2019, elaborat per Ivàlua i revisat pel grup de treball de Cens d’habitatges d’inclusió de la pròpia xarxa.

Actualment s’ha iniciat la fase de difusió de l’informe que ja estat publicat també a la pàgina web de l’Acord Municipal per una Barcelona Inclusiva.

Publicació de l’informe Avaluació del cens d’habitatges d’inclusió de Barcelona 2019