En el Dia Mundial de la Salut, Fundació IPSS destaca la campanya de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), organització creada sobre el principi que totes les persones haurien de poder fer efectiu el seu dret al grau màxim de salut que es pugui aconseguir.

Salut universal vol dir que totes les persones tinguin accés, sense cap discriminació, a serveis de salut integrals de qualitat, quan i on els necessiten, sense enfrontar-les a dificultats financeres. Requereix la definició i implementació de polítiques i accions amb un enfocament multisectorial per abordar els determinants socials de la salut i fomentar el compromís de tota la societat per promoure la salut i benestar.

Salut per a tothom