Servei Tècnic Punt de Trobada
Tècnic Mig
3
Gener 2020

Diplomada/Grau Educació Social/Psicologia i formació en l’àmbit de violència masclista

Dona
A determinar
Sense especificar
714, 78€ (jornada 16h/s), 848,80€ (jornada 19h/s) i 1027,49€ (jornada 23h/s)
Temporal
6 mesos + obra i servei
Barcelona

2 anys en l’àmbit de violència masclista i infància en risc

Ofimàtica

Català i castellà

No