SIE (Servei d'Intervenció Especialitzada) Badalona
Treballadora Social
1
Immediata

Treball social i formació específica en violència masclista

Dona
A determinar. Jornada de 38,50 h/s
Torns
1719,94 €/m per 12 mensualitats
Temporal
Obra i servei
Badalona

Es demana una experiència de dos anys en l’àmbit de violència masclista.

Abstenir-se d’enviar CV sense aquesta formació i experiència.

Ofimàtica

Català i castellà

No