Redescobrint Barcelona és un projecte intergeneracional d’Aprenentatge Servei dissenyat per facilitar la cooperació i solidaritat entre joves i persones grans totes elles afectades per la malaltia d’Alzheimer i d’altres demències.

El grup de joves ofereix el suport necessari perquè les persones grans puguin tornar a gaudir de la seva ciutat: monuments emblemàtics, diades significatives o simplement carrers, edificis o locals que en algun moment han format part de la vida d’aquestes afavorint al mateix temps el record d’experiències viscudes i recomposant la pròpia història de vida.

Aquest acompanyament permet que els més joves descobreixin una nova ciutat formada pels records de cadascuna de les persones a les que acompanyen, generant actituds de respecte, empatia i sobretot establint vincles que contribueixen a la creació d’una societat per a totes les edats.