AssJudSocPDins del Servei d’Atenció a les Famílies (SAF), s’ofereix orientació i assessorament jurídic i social sobre aspectes vinculats a problemàtiques familiars.

En els casos que sigui necessari es realitza la derivació corresponent a altres serveis, entitats o professionals.

Per a més informació:

Tl. 627 68 50 70
Barcelona 08021
saf@ipss-online.org