IPSS desenvolupa aquest projecte per encàrrec del Consorci del barri de La Mina en el que dos professionals s’encarreguen de realitzar petites actuacions de manteniment del mobiliari urbà al barri.