Servei social especialitzat d’acolliment residencial temporal de 6 mesos per a dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista a la demarcació de Barcelona. S’ofereixen serveis substitutoris de la llar i suport professional per a la continuació del procés iniciat al Servei d’Acolliment, o bé per a dones que, donada la seva autonomia i els propis recursos personals, no necessiten un ingrés previ en un servei d’acolliment però requereixen suport especialitzat.

Les 8 places gestionades per IPSS des de la seva posta en marxa al novembre de 2009 són titularitat de la Secretaria d’Afers Socials i Família del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya.