Equipament residencial d’estada temporal destinat a oferir acollida temporal a dones en situació de violència masclista, així com als fills i filles menors d’edat que surten amb ella de la llar. El Servei d’Acolliment disposa de 9 places i 30 llits.

S’acullen dones que hagin decidit trencar amb la situació de violència i no tenen recursos personals ni sòcio-familiars per a enfrontar la situació. L’equipament garanteix a les mares i als fills la seguretat respecte de l’agressor i cobreix les necessitats bàsiques i la integritat psico-emocional.

Les dones i nens acollits reben una ajuda professional dirigida a la seva recuperació psico-social amb l’objectiu que puguin refer la seva vida amb independència de l’agressor o agressora; aquesta recuperació s’estructura generalment entorn als següents aspectes: inici de la recuperació personal de les seqüeles del maltractament, reestructuració familiar, regulació jurídica de la situació, inserció laboral i consecució d’una vivenda.

La titularitat del servei és de la Secretaria d’Afers Socials i Família del Departament de Treball, Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya. La gestió està a càrrec d’IPSS des de juny de 1996.

Àmbit atenció

 • Servei d’acollida
 • Servei sanitari
 • Servei de dietètica
 • Servei d’atenció al cos
 • Servei d’atenció psicològica
 • Servei de suport emocional
 • Servei de seguretat
 • Servei de suport econòmic
 • Servei d’acompanyament
 • Servei d’atenció social

Àmbit integració social

 • Servei d’orientació laboral
 • Servei per l’habitatge
 • Servei de suport jurídic
 • Servei de formació
 • Serveis educatius
 • Servei d’ajut per a la convivència
 • Servei de preparació per a la sortida
 • Servei de seguiment

Àmbit substitució de la llar

 • Servei d’organització del treball domèstic
 • Servei de cuina
 • Servei de menjador
 • Servei de bugaderia
 • Servei de neteja
 • Servei d’aprovisionament
 • Servei de manteniment

Equip professional

 • Psicòloga
 • Psicòloga infantil
 • Treballadora social
 • Advocadessa
 • Educadores socials
 • Cuidadores