STeràpiaPsicolEl Servei de teràpia psicològica forma part del Servei d’Atenció a les Famílies (SAF) de Fundació IPSS.

Ofereix suport professional a totes les persones que estiguin travessant per alguna dificultat per tal de trobar eines i estratègies, conèixer els seus recursos a nivell personal per fer-la front i així assolir un millor benestar i qualitat de vida.

Es treballa qualsevol problemàtica que pugui sorgir en el transcurs de la vida de les persones:

 • Trastorns emocionals: canvis en l’estat d’ànim, tristesa, depressió, ansietat generalitzada, sentiments de soledat
 • Crisis existencials
 • Problemes en la parella, en la família, en la feina
 • Dificultats relacionals
 • Trastorns alimentaris
 • Trastorns psicosomàtics
 • Consum de drogues i alcohol
 • Sexualitat
 • Dols i pèrdues afectives
 • Violència i agressivitat
 • Problemes amb la son
 • Qualsevol situació que provoqui malestar, angoixa, por o patiment

Sessions setmanals, quinzenals o mensuals en funció de la demanda I l’evolució del cas.

COPAGAMENT – SERVEI SUBVENCIONAT PER L’ENTITAT

Per a més informació:

Tl. 627 68 50 70
saf@ipss-online.org

 

Terapia psicológica