Un tècnic especialitzat s’encarrega de donar suport i assessorament als comerços existents en el barri de la Mina, així com als de nova implantació, en tots els aspectes relacionats amb la millora de la seva activitat econòmica, millora dels espais, millora dels sistemes de finançament dels clients, millora de la imatge corporativista, coneixement de les normatives vigents i participació en les activitats comunitàries que es porten a terme en el barri, en tant que els comerços són agents claus en les dinàmiques relacionals de la zona.

Fundació IPSS desenvolupa aquest projecte per encàrrec del Consorci del barri de La Mina des de l’any 2009.