LogoLVPUna bona orientació i una resposta professional especialitzada afavoreix la presa de decisions encaminades a la solució del problema.

Servei telefònic, presencial i on-line gratuït d’informació general i orientació sobre qualsevol problemàtica relacionada amb les drogues i les drogodependències adreçat a la població de tota Catalunya.

Els usuaris tenen a la seva disposició una línia telefònica exclusiva atesa per professionals especialitzats en l’àmbit de les drogodependències que informen, assessoren i/o deriven l’afectat segons el tipus de consulta.

El servei Línia Verda on-line ofereix la possibilitat de realitzar consultes on line de manera anònima i confidencial, concertar entrevistes personals o virtuals amb els professionals del servei, participar en els debats oberts.

El Servei d’Informació funciona des de l’any 1993 i depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Família i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Funcions

  • Informació i orientació sobre les drogues i les drogodependències: Informació sobre substàncies (alcohol, tabac, cànnabis, cocaïna, heroïna, ketamina, MDMA, LSD…), ajuda per deixar les addiccions, centres de tractament, orientació sobre les conseqüències del consum, com fer la desintoxicació i deshabituació, efectes de les substàncies, orientació i ajuda a familiars i persones properes dels afectats o afectades, etc.
  • Servei d’acollida a afectats i/o famílies: De manera gratuïta s‘ofereix acollida per a les demandes telefòniques que així ho requereixen i seguiment de les acollides fins un màxim de tres entrevistes.
  • Derivació a programes de tractament: Informació actualitzada sobre els recursos especialitzats d’atenció sociosanitària i comunitària per a tot tipus de drogodependències que conformen la xarxa assistencial per al tractamento de les addiccions (XAD).

Com contactar

 Vine a veure’ns  Vine a veure’ns

Escriu-nos  Escriu-nos

Xateja amb nosaltres  Xateja amb nosaltres

Trucan’s  Truca’ns al telèfon gratuït 900 900 540