Aliances

Fundació IPSS manté un compromís ferm amb la societat des de la convicció que el treball conjunt i la implicació de tots els agents socials són eines indispensables per a la consecució de nous drets socials, i per tant, forma part de diverses xarxes de treball i plataformes participatives. Així mateix fomenta la creació d’espais de participació comunitària des de tots els centres, programes i serveis que gestiona.

Entitats col·laboradores

Plataformes i xarxes