Transparència

Tenim el compromís d’informar com i on es destinen els recursos que gestionem i quin és l’impacte de les nostres actuacions i el benefici que revertim a la societat.

2022Memòria Fundació IPSS

Aquest 2022 ha estat un any de continuïtat pel que fa a l’activitat dels centres i serveis, totalment recuperats dels efectes de la pandèmia. Aquesta normalitat ens ha permès prendre una certa distància i considerar la nostra activitat en la seva globalitat per, d’una banda, tancar la gestió d’alguns projectes d’intervenció comunitària i, d’altra banda, focalitzar-nos en altres horitzons i començar a participar de nous projectes.

2021Memòria Fundació IPSS

Després d’un període molt difícil, l’any 2021 ha estat marcat per una recuperació progressiva de l’activitat en aquells centres i serveis que s’havien vist obligats a disminuir-la degut a la pandèmia de COVID 19. L’entitat ha reforçat i ampliat l’activitat en àmbits com el d’atenció a les dones en situació de violència i els seus fills i filles, o el de persones amb discapacitat, o atenció a famílies, amb més professionals, més formació i més recursos en general. Es consolida la modalitat d’atenció virtual en activitats grupals o sessions individuals terapèutiques després de reforçar tots els sistemes de seguretat i tecnològics.

2020Memòria Fundació IPSS

La memòria que presentem és el resum d’un període molt difícil degut a l’esclat de la pandèmia mundial del COVID-19 que va tenir unes repercussions mai viscudes abans per la nostre societat. Per fer front a la pandèmia es van tenir que prendre diferents mesures restrictives aplicades en diferents fases que van afectar sensiblement al funcionament dels centres, serveis i programes gestionats per la Fundació, així com a l’equip de professionals, persones usuàries i societat en general. Tanmateix, la valoració global del treball realitzat durant el 2020 és molt satisfactòria ja que hem estat capaços d’afrontar amb èxit aquesta situació tant dura i incerta.

2019Memòria Fundació IPSS

Aquest ha estat un any de transformacions en que, entre d’altres esdeveniments, l’entitat obté  l’acreditació dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada Barcelona Ciutat-3, de la Llar Residència per a persones amb discapacitat i de 8 places de Servei Substitutori de la Llar per a dones en situació de violència i els seus fills i filles al Barcelonès i Vallès Oriental, places que venen a completar les ja acreditades fins el moment. A més també vam obtenir l’acreditació del Servei de Suport a Llar IPSS Salut Mental i el Servei Suport a la Llar IPSS Discapacitat Intel·lectual. D’altra banda, el Servei especialitzat Talaia acaba la seva activitat a finals d’any i traspassa les persones que atén al nou Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) Barcelonès Nord per a dones, que es posarà en marxa a principis del proper any 2020.

2018Memòria Fundació IPSS

Seguim amb l’activitat habitual en tots els àmbits, treballant per millorar la qualitat de vida de les persones i les seves famílies. Es traspassa al Consorci MAR Parc de Salut de Barcelona la gestió del Centre d’atenció sociosanitària per a drogodependents del barri de la Mina El Local, que Fundació IPSS havia implementat i gestionat des dels seus inicis l’any 2004.

2017Memòria Fundació IPSS

La publicació recull els resultats de l’activitat de Fundació IPSS durant l’any 2017 en tots els àmbits. Per encàrrec de l’Ajuntament de Badalona, aquest any s’ha organitzat de nou la Operació Fred per a acollir a persones sense sostre del municipi en els dies de més fred entre els mesos de gener i març. Així mateix, aquest any s’inicia el servei de monitors de suport a l’aula de l’escola d’educació especial Can Vila de Mollet del Vallès.

Comptes i finançament

Ingressos 2022

2.796.221,240€

  • Prestació de Serveis

  • Subvencions Públiques

  • Ingressos Privats

Despeses 2022

2.689.291,02€

  • Personal

  • Aprovisionaments i altres despeses de l’activitat

  • Altres

Auditoria i comptes anuals

Des de la Fundació IPSS sempre hi ha hagut un compromís per treballar de forma eficient i mostrar de manera transparent com s’organitza i finança l’entitat.

A continuació podeu consultar amb detall les dades corresponents als comptes anuals dels darrers  exercicis.

Polítiques de l’entitat

Estatuts

Els estatuts de la Fundació IPSS es poden consultar a continuació.