Auditoria 2020

Comptes anuals auditats de l’exercici 2020 i memòria anual d’activitats