Fundació

Els valors que ens avalen

Compromís ètic

Solidaritat

Sostenibilitat

Excel·lència

Proximitat

Missió

La Fundació té com a missió contribuir a la millora de la salut, del benestar social i de la qualitat de vida de la població en general, i en particular de les persones grans, dones, infància, joves, persones i col·lectius que pertanyin a minories ètniques i culturals, persones discapacitades psíquica i físicament, persones en situació d’exclusió social i també persones afectades per les drogodependències, informant a la societat dels problemes i ajudant al conjunt de les necessitats humanes que tot això genera, així com promocionant l’atenció i/o assistència que d’aquestes realitats es deriven.

Els objectius de Fundació IPSS s’aconsegueixen dissenyant, planificant i gestionant els diferents centres i serveis, invertint en formació continua de tot el personal, així com avaluant els resultats obtinguts.

Visió

Fundació IPSS s’orienta a una assistència de qualitat, reconeguda pels professionals i la comunitat, i sobre tot pels clients. Els eixos principals entorn els quals es desenvolupa tota l’activitat són la satisfacció de les persones destinatàries de l’atenció i la millora de la seva qualitat de vida.

Història

Fundació IPSS es va constituir l’any 2008 a Barcelona amb l’objectiu de continuar la tasca realitzada per l’Associació Institut per a la Promoció Social i de la Salut (IPSS) des de l’any 1991. Els professionals que estan al capdavant de la Fundació havien desenvolupat la seva carrera professional en l’àmbit social i sanitari des de mitjans de la dècada dels vuitanta i concretament a través de la tasca realitzada per IPSS, primer majoritàriament en l’àmbit de drogodependències i ampliant progressivament els àmbits d’actuació a persones grans, persones amb discapacitat, dones, minories ètniques, infància i família… La seva experiència es combina amb la dels joves professionals que s’han anat incorporant a l’entitat i han realitzat la seva trajectòria per diferents centres i serveis. Des dels inicis fins l’actualitat la Fundació ha emprés un gran nombre de projectes diversos sempre orientats a oferir una assistència de qualitat, reconeguda pels professionals i la comunitat, i sobre tot per les persones usuàries.