Un gelat, un somriure

Campanya solidària per a supervivents de la violència masclista Ens ajudes? Llegir més

Al costat de qui més
ho necessita

Escoltem les persones, analitzem les seves necessitats i dissenyem plans d’atenció a mida per a cada situació, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida Llegir més

Servei d’Intervenció
Especialitzada(SIE)
Barcelonès Nord

Servei per a dones, joves, adolescents i infants en situació de violències masclistes on es treballa la prevenció, atenció, reparació i recuperació del dany viscut amb un model d’intervenció especialitzada, multidisciplinar i interseccional Llegir més

Persones amb
discapacitat

Amb el suport professional necessari, les persones amb discapacitat poden dur a terme el seu projecte vital i avançar cap a una vida amb autonomia Llegir més

Servei telefònic,
presencial i on-line 

Servei gratuït d’informació i orientació per qualsevol problemàtica relacionada amb les drogues i les addiccions en general per a la població de tota Catalunya Llegir més

Àmbits

Treballem per oferir una intervenció especialitzada, flexible, diversificada, adequada a la realitat de cada situació i articulada amb els recursos de la comunitat per tal d’aconseguir la satisfacció de les persones destinatàries de l’atenció, millorant la seva qualitat de vida i garantint un tracte digne i respectuós.

El nostre objectiu és cobrir les necessitats de les persones i les seves famílies i alhora propiciar la seva autonomia i inclusió social, millorar el seu benestar i garantir l’exercici dels seus drets i la seva dignitat.

Fundació IPSS en xifres

+4.500

Persones ateses

durant l’any 2022 en tots els centres, serveis i programes

67

Professionals

de diferents disciplines amb capacitat, experiència i compromesos per donar la millor atenció possible

24

Centres, serveis i programes

gestionats de forma eficaç amb criteris ètics i sostenibles

2.86M€

Volum econòmic

dedicats a la gestió dels equips professionals, infraestructures i gestió global dels projectes

9

Àmbits

el treball en xarxa i la cooperació amb altres entitats públiques i privades és un valor fonamental de la intervenció

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

Anualment confeccionem i presentem la memòria de les actuacions realitzades des dels centres, serveis i programes gestionats per la Fundació. És un recull de les dades més rellevants del període seguint els criteris de sostenibilitat i relacionant cadascuna de les activitats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible amb els que s’alineen.

Notícies