ÀMBITS

Dona

ODS

3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

Finançat per

Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) Barcelonès Nord

Projecte actual

La Xarxa pública d’Atenció i Recuperació Integral per a les dones en situacions de violència masclista s’amplia el 2020 amb la posta en marxa del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) Barcelonès Nord. Fundació IPSS gestiona aquest servei en condició de proveïdor del Sistema Públic de Serveis Socials de Catalunya.

Des del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) Barcelonès Nord per a dones, joves, adolescents i infants en situació de violències masclistes  es treballa la prevenció, atenció, reparació i recuperació del dany viscut amb un model d’intervenció especialitzada, multidisciplinar i interseccional.

L’objectiu és proporcionar una atenció integral i terapèutica especialitzada i continuada en relació al procés de violència viscut; adequar la intervenció a nivell social, legal i terapèutic a les necessitats de cada persona atesa, ja sigui dona, jove o infant; treballar coordinadament amb els serveis externs; i potenciar el treball comunitari de sensibilització i prevenció de les violències masclistes.

Per consultar la Carta de Serveis del SIE Barcelonès Nord cliqueu sobre el següent enllaç.

Com contactar amb el servei

C/ Miquel Servet 217, 08912 Badalona
Tl. 93 517 00 01
Horari d’atenció: Dilluns a dijous de 9 a 19 h. i divendres de 9 a 15 h.

Materials

Fullet dones migrants
Manual d’autodefensa feminista