Equip

Els professionals de Fundació IPSS disposen de la formació i experiència necessàries per desenvolupar la seva tasca amb expertesa i empatia i les seves capacitats i valors estan  alineats amb la missió i visió de la entitat

Organigrama

Patronat

El patronat de la fundació està format per un equip de professionals amb una amplia experiència en el sector sòcio-sanitari. Son els encarregats de marcar el rumb de la fundació i administrar els béns que integren el seu patrimoni, vetllant per mantenir la utilitat i la raó de ser de l’entitat.

Lluís Sala


President – Metge i Psicòleg

Mariona Giró


Vicepresidenta – Economista

Rosa Mª Rodríguez


Vicepresidenta – Educadora

Jaume Masferrer


Secretari – Metge i Psicòleg