ÀMBITS

Salut mental

ODS

3 SALUT I BENESTAR 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

AMB EL SUPORT DE

Servei d’informació, orientació i acollida sobre alcohol i altres drogues Línia Verda

Projecte actual

Una bona orientació professional i especialitzada afavoreix la presa de decisions encaminades a la solució del problema.

SERVEI TELEFÒNIC, PRESENCIAL I ON-LINE GRATUÏT d’informació general i orientació sobre qualsevol problemàtica relacionada amb les drogues i les drogodependències adreçat a la població de tota Catalunya.

Les persones interessades tenen a la seva disposició una línia telefònica exclusiva atesa per professionals de l’àmbit de les drogodependències que informen, assessoren i/o deriven la persona segons el tipus de consulta.

El servei Línia Verda on-line ofereix la possibilitat de realitzar consultes on line de manera anònima i confidencial, i de concertar entrevistes presencials o virtuals amb l’equip professional del servei.

La Línia Verda funciona des de l’any 1993 i depèn del Departament de Drets Socials i del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Funcions

  •  Informació i orientació sobre les drogues i les drogodependències: Informació sobre substàncies i els seus efectes (alcohol, tabac, cànnabis, cocaïna, heroïna, ketamina, MDMA, LSD…), suport i assessorament per a l’inici de l’abstinència, derivació a centres de tractament i deshabituació, orientació sobre les conseqüències del consum, orientació i ajuda a familiars i persones properes dels afectats o afectades tant si es troben en tractament com si no, etc.
  • Servei d’acollida presencial o virtual per a persones afectades, famílies i/o entorn: De manera gratuïta s‘ofereix visita per a les demandes que així ho requereixen i seguiment de les acollides fins a un màxim de tres entrevistes.
  • Derivació a programes de tractament: Informació actualitzada sobre els recursos especialitzats d’atenció sociosanitària i comunitària per a tot tipus de drogodependències que conformen la xarxa assistencial per al tractament de les addiccions (XAD).

Com contactar

Trucan’s  al telèfon gratuït 900 900 540

Escriu-nos a l’adreça contacte_lv@ipss-online.org