17 Objectius de Desenvolupament Sostenible: un pla d’acció per aconseguir un futur sostenible per a tots

Les estratègies de Fundació IPSS estan alineades amb els deu principis universals sobre drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció promogudes pel Pacte Mundial i els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) recollits en l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

Els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible s’interrelacionen entre si i incorporen els desafiaments globals als quals ens enfrontem dia a dia, com la pobresa, la desigualtat, el clima, la degradació ambiental, la prosperitat, la pau i la justícia.

Des de la Fundació volem divulgar i conscienciar sobre la importància dels ODS, un pla d’acció per aconseguir un futur sostenible per a tothom.

 

Objectiu 1: Fi de la pobresa

Per aconseguir aquest objectiu, el creixement econòmic ha de ser inclusiu, amb la finalitat de crear llocs de treball sostenibles i de promoure la igualtat.

Objectiu 2: Fam zero

El sector alimentari i el sector agrícola ofereixen solucions claus per al desenvolupament i són vitals per a l’eliminació de la fam i la pobresa.

Objectiu 3: Salut i benestar

Per aconseguir els ODS, és fonamental garantir una vida saludable i promoure el benestar universal.

Objectiu 4: Educació de qualitat

L’educació és la base per millorar la nostra vida i el desenvolupament sostenible.

Objectiu 5: Igualtat de gènere

La igualtat entre els gèneres no és només un dret humà fonamental, sinó la base necessària per aconseguir un món pacífic, pròsper i sostenible.

Objectiu 6: Aigua neta i sanejament

L’aigua lliure d’impureses i accessible per a tots és part essencial de el món en què volem viure.

Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant

L’energia és central per a gairebé tots els grans desafiaments i oportunitats als quals s’enfronta el món en l’actualitat.

Objectiu 8: Treball decent i creixement econòmic

Hem de reflexionar sobre aquest progrés lent i desigual, i revisar les nostres polítiques econòmiques i socials destinades a eradicar la pobresa.

Objectiu 9: Indústria, innovació i infraestructures

Les inversions en infraestructura són fonamentals per aconseguir un desenvolupament sostenible.

Objectiu 10: Reducció de les desigualtats

Reduir la desigualtat en i entre els països.

Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles

Les inversions en infraestructura són crucials per aconseguir el desenvolupament sostenible.

Objectiu 12: Producció i consum responsable

L’objectiu de l’consum i la producció sostenibles és fer més i millors coses amb menys recursos.

Objectiu 13: Acció pel clima

El canvi climàtic és un repte global que no respecta les fronteres nacionals.

Objectiu 14: Vida submarina

Conservar i utilitzar en forma sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

Objectiu 15: Vida d’ecosistemes terrestres

Gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, aturar i invertir la degradació de les terres i aturar la pèrdua de biodiversitat.

Objectiu 16: Pau, justícia i institucions sòlides

Accés universal a la justícia i la construcció d’institucions responsables i eficaces a tots els nivells.

Objectiu 17: Aliances per assolir els objectius

Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.