Accions portades a terme per Fundació IPSS en relació a la Covid-19

Fundació IPSS, enfronta la crisi ocasionada per la Covid-19 emprenent les accions necessàries per minimitzar al màxim les repercusions en l’activitat habitual als centres i serveis:

  • Elaboració de plans de contingència
  • Foment del teletreball
  • Atenció on-line
  • Places de respir
  • Informació exhaustiva a persones usuàries i professionals
  • Compra i distribució de material (EPI’s…)
  • Reunions de treball en plataformes virtuals
  • Senyalització de centres i serveis
  • Elaboració de plans de desescalada
  • Creació i difusió d’altres guies, protocols i materials