Atenció als infants en risc d’exclusió i les seves famílies

Des de Fundació IPSS es vetlla per oferir una atenció als infants en risc d’exclusió social i a les seves famílies mitjançant:

 • EL TREBALL EN XARXA amb:
  • Escoles i instituts de la zona
  • Centres de Serveis Socials
  • Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP)
  • Equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA)
 • EL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES ESPECÍFICS

Programa CaixaProinfancia de Fundació “la Caixa”

En el marc d’aquest programa Fundació IPSS ofereix:

 • Reforç educatiu
 • Suport terapèutica a  famílies
 • Atenció psicoterapèutica
 • Atenció psicoterapèutica personalitzada

Projectes propis de Fundació IPSS

 Compartir per créixer

Espai d’acompanyament als alumnes privats del dret d’assistència a classe en què s’ofereix un bon ús del temps d’expulsió i una formació en valors en una estada de temps reduïda (5-10 dies).

 Disseny de projectes singulars

Espai d’acompanyament d’aquells alumnes que mostren desinterès vers els estudis però que per edat han d’assistir a l’Institut, oferint la possibilitat de compaginar el seu temps entre l’Institut de referència i el Centre de Serveis Vallirana 61.

 Serveis d’orientació formativa i professional

 

Aprofitant les sinèrgies dels diferents serveis i programes propis de l’entitat, Fundació IPSS, al llarg dels 7 anys de funcionament del Centre de Serveis Vallirana 61, ha donat suport gratuïtament a més de 200 infants i les seves famílies.