Compromís de Fundació IPSS amb el Pacte del Temps de Barcelona

Fundació IPSS està adherida al Pacte del Temps des dels seus inicis i renova el compromís per impulsar accions en l’àmbit dels usos del temps que contribueixen a la reducció de les desigualtats socials, a la millora de la qualitat de vida i a la promoció d’una economia plural al servei de les persones.