Coral infantil Espai 6:12 – Concert solidari dedicat al Bernat i la donació de sang

La Coral infantil Espai 6:12 de la Sagrera us convida a assistir al concert solidari dedicat a les malalties hemolítiques greus com el dèficit de piruvat quinasa (PK) que pateix el petit Bernat.

El concert tindrà lloc el dia 26 de novembre a les 12 h. a la Plaça de l’Assemblea de Catalunya.

Podeu consultar el programa en el següent enllaç.