Dècim aniversari dels principis rectors sobre les empreses i els drets humans

Aquest any fa deu anys del marc de referència per treballar els drets humans dins l’entorn empresarial: els principis rectors sobre empreses i drets humans.

Amb motiu d’aquest aniversari, el Grup de Treball sobre Drets Humans i Empreses, dependent de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, va publicar una avaluació dels primers deu anys d’aplicació per part dels Estats i les empreses, ara traduït per el Pacte Mundial de les Nacions Unides Espanya. S’hi realitza un balanç dels avenços, les llacunes i els reptes, així com dels obstacles i les oportunitats per promoure mesures més sòlides i canvis en els propers anys. La pots consultar aquí.