Els 10 Principis del Pacte Mundial

A Fundació IPSS estem compromesos amb la sostenibilitat i les pràctiques empresarials responsables i treballem dia a dia amb transparència per construir un món respectuós amb els drets humans i contribuir a una economia sostenible i inclusiva.

Fundació forma part del Pacte Mundial de les Nacions Unides i expressa el seu suport públicament als 10 Principis del Pacte Mundial, que deriven de declaracions de Nacions Unides en matèria de drets humans, treball, medi ambient i anticorrupció i gaudeixen de consens universal.

Drets Humans

Principi 1

Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals, reconeguts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència.

Principi 2

Les empreses s’han d’assegurar que les seves empreses no són còmplices en la vulneració dels Drets Humans.

Normes laborals

Principi 3

Les empreses han de donar suport a la llibertat d’afiliació i el reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

Principi 4

Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota coacció.

Principi 5

Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.

Principi 6

Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en l’ocupació.

Medi Ambient

Principi 7

Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.

Principi 8

Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental.

Principi 9

Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

Anticorrupció

Principi 10

Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i suborn.