Fundació IPSS posa en marxa el Pla d’Igualtat 2014-2017

Fundació IPSS al llarg de la seva trajectòria ha demostrat un ferm compromís i voluntat de garantir i afavorir la igualtat de tracte entre totes les persones que treballen a l’entitat amb independència del seu origen, raça, sexe o religió, i ha construït una cultura que valora com a fonamental les persones que integren l’entitat i que busca conjugar els objectius personals i els de l’organització. El Pla d’Igualtat d’Oportunitats 2014-2017 té com a objectiu aprofundir en la igualtat de tracte i oportunitats entre homes i dones i propiciar les condicions i relacions laboral idònies per aconseguir la implicació de totes les persones treballadores en la cultura de la qualitat de l’entitat.

 

Objectius

  • Promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones.
  • Adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que negociem i, si cal, acordem amb els/les representants dels treballadors i treballadores de la forma que determina la legislació laboral vigent.
  • Fomentar polítiques d’igualtat d’oportunitat entre dones i homes com un valor afegit clau per atraure i retenir personal qualificat i per aprofitar el potencial i les competències de totes les persones treballadores de l’empresa.