Presentació del Mapa de recursos de suport escolar de la ciutat de Barcelona

El Consorci d’Educació de Barcelona ha presentat el Mapa de recursos de suport escolar que existeixen a la ciutat de Barcelona. Aquests espais, 502 en total, estan promoguts per direccions de centres educatius, AMPA i organitzacions i entitats. El mapa s’acompanya d’un informe específic d’aquest tipus de recurs a tots els districtes i un decàleg amb propostes de bones pràctiques.

Fundació IPSS gestiona tres espais educatius a la ciutat, on es realitzen tasques de suport escolar alhora que es treballa la integració social dels menors.