ÀMBITS

Intervenció comunitària

ODS

4 EDUCACIÓ DE QUALITAT 8 TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÓMIC 11 CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES

FINANÇAT PER

Consorci del barri de La Mina

Brigada de manteniment del Consorci del barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs

Projecte realitzat

L’objectiu del servei és ocupar persones amb especials dificultats d’accés al mercat de treball ordinari, amb dos eixos fonamentals: la creació d’una situació real de treball en la que formar-se en habilitats sociolaborals i tècniques d’un ofici, i contribuir a la millora de l’espai públic del barri. Dos professionals s’encarreguen de realitzar petites actuacions de manteniment de l’entorn del barri, neteja de descampats, façanes, petites reparacions en habitatges propietat del Consorci i manteniment general del mobiliari urbà del barri.