ÀMBITS

Dona

ODS

1 FI DE LA POBRESA 2 FAM ZERO 3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

FINANÇAT PER

CS5_marca_CMYK - Fundació Enllaç

Casa d’Acolliment per a Dones que pateixen violència de gènere de Barcelona

Projecte realitzat

Equipament residencial de l’Ajuntament de Barcelona amb capacitat de 27 places distribuïdes en 10 habitacions, destinat a oferir acollida temporal a dones que pateixen violència per raó de gènere, així com als fills i filles menors d’edat que surten amb ella de la llar.

S’ofereixen els serveis bàsics d’atenció i substitució de la llar i es treballa en xarxa amb l’Equip d’Atenció a la Dona (EAD).