ÀMBITS

Dona

ODS

1 FI DE LA POBRESA 2 FAM ZERO 3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

FINANÇAT PER

Càritas Barcelona - YouTube

Centre d’atenció a dones maltractades i/o en situació d’exclusió social amb fills a càrrec Marialar

Projecte realitzat

Centre d’acollida per a dones víctimes de violència i/o en situació d’exclusió social, amb una capacitat màxima de 54 places,  18 de les quals es destinen a dones i la resta als seus fills i filles. El centre acull dos serveis diferenciats i complementaris: Servei d’acollida d’urgències i Servei d’acollida a mig-llarg termini, segons les necessitats de les dones.