ÀMBITS

Persones grans

ODS

3 SALUT I BENESTAR 11 CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES 13 ACCIÓ CLIMÀTICA

FINANÇAT PER

Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) | Mercè Fontanilles

Centre de Dia i Centre de Serveis per a persones grans Can Vargas de Ripollet

Projecte realitzat

Plataforma estructural en la que es proveeixen serveis especialitzats a persones grans, propis del servei de centre de dia i, amb caràcter complementari, també es proveeixen serveis d’atenció domiciliària, serveis de suport psicosocial i assessorament i gestió per a l’adaptació de la llar.

L’equipament doncs, es constitueix com un centre proveïdor de serveis que es poden prestar tant al domicili com a l’equipament, responent a les expectatives i necessitats de les persones usuàries i llurs familiars.

La cartera de serveis és àmplia i flexible, coordinada amb els serveis socials del municipi i articulada en els àmbits de l’atenció personal, l’atenció a la família i l’atenció a l’entorn i accessibilitat.

La titularitat del servei és de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.