ÀMBITS

Dona

ODS

1 FI DE LA POBRESA 2 FAM ZERO 3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

FINANÇAT PER

Càritas Barcelona - YouTube

Centre de suport materno-infantil Mimos

Projecte realitzat

Centre d’atenció a nens de 0 a 3 anys i de suport a les famílies dirigit a les famílies més desfavorides amb fills d’aquesta edat. L’objectiu del centre és realitzar una tasca preventiva, formativa i de suport amb els nens i amb les famílies (especialment la mare i el pare) perquè puguin atendre i cuidar als seus fills correctament i conciliar, en la mesura del possible, la vida familiar i laboral.