ÀMBITS

Salut mental

ODS

3 SALUT I BENESTAR 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

FINANÇAT PER

Archivo:Logotipo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.svg - Wikipedia, la enciclopedia libre

Centres d’Atenció i Seguiment per a persones drogodependents CAS

Projecte realitzat

Centres de contacte i seguiment ambulatori adreçats a persones amb problemes de drogodependències destinats a donar suport i atenció a la població afectada que no s’ha integrat dins la xarxa de recursos sòcio-sanitaris normalitzats.

Consta d’un equip multidisciplinar que acull i atén a l’esmentada població i al seu entorn familiar, oferint-los un seguiment mitjançant el treball d’educadors, el degut control sanitari i la inclusió en el Programa de manteniment amb metadona.

IPSS ha gestionat els següents centres:

CAS Extracta-La Mina

Finançat pel Ministerio Sanidad y Servicios Sociales amb càrrec a l’assignació del 0,7% de l’IRPF. Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

CAS Prat de Llobregat

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya