ÀMBITS

Dona

ODS

3 SALUT I BENESTAR 4 EDUCACIÓ DE QUALITAT 8 TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÓMIC

AMB EL SUPORT DE

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya | GIAS – 2014 SGR 1268

Curs d’Auxiliars de la Llar

Projecte realitzat

Curs de formació ocupacional subvencionat pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, adreçat a dones majors de 25 anys en situació d’atur i/o amb càrregues familiars. El total d’hores lectives és de 152, repartides entre 92 hores de teoria i 60 de pràctiques. L’objectiu del curs és formar a un nombre reduït de dones per tal que puguin accedir al mercat de treball. Aquestes dones es caracteritzen per haver quedat fora del procés normal de formació i inserció i per no tenir hàbit de treballar per tercers. Al mateix temps es tracta de reconstruir el desig personal o motivació interna d’aquestes dones per tal de poder sortir a oferir-se com a treballadores i ciutadanes, amb drets i deures. Gràcies a l’aprenentatge organitzat d’una habilitat social apresa culturalment sempre per les dones com és netejar, cuinar, tenir cura de la roba, en general, les activitats domèstiques, es va poder transmetre l’aprenentatge de treball per tercers.