ÀMBITS

Dona
Atenció domiciliària

ODS

3 SALUT I BENESTAR 4 EDUCACIÓ DE QUALITAT 8 TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÓMIC

AMB EL SUPORT DE

Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya | GIAS – 2014 SGR 1268

Curs de Treballadores Familiars

Projecte realitzat

Curs de formació ocupacional adreçat a dones majors de 25 anys en situació d’atur. El curs consta d’un total de 700 hores lectives (340 teòriques i 360 pràctiques), durant les quals s’imparteixen els coneixements necessaris per atendre a persones necessitades a la pròpia llar, tot des d’un enfocament bio-psico-social.