ÀMBITS

Persones grans

ODS

3 SALUT I BENESTAR 4 EDUCACIÓ DE QUALITAT 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

IMPULSAT PER

logo

El llibre de la teva vida

Projecte realitzat

Totes les persones tenim una història que és el que ens fa ser úniques i irrepetibles. Aquest projecte intergeneracional d’aprenentatge-servei té com a finalitat recollir els moments més importants de la vida de la persona gran fent un recorregut per la seva infantesa, joventut i edat adulta mostrant aquells moments més significatius: l’escola, la feina, la família, el naixement dels fills…

Amb El llibre de la teva vida les persones grans, amb l’ajut de joves de 16 a 18 anys procedents de cicles formatius de grau mitjà d’atenció a persones en situació de dependència, confeccionen un llibre a partir de la seva història de vida explicant els fets més significatius de la seva trajectòria vital i incorporant-hi fotografies i objectes.

Objectius

  • Augmentar l’autoestima de la persona gran
  • Afavorir el record mitjançant la reminiscència
  • Trencar els estereotips negatius associats a l’edat
  • Afavorir la solidaritat entre generacions
  • Afavorir l’aprenentatge cognitiu a través de la reflexió sobre la pràctica
  • Donar a conèixer i difondre entre els mes joves la Malaltia d’Alzheimer i altres demències
  • Potenciar el coneixement mutu entre generacions enfortint les habilitats socials i comunicatives de tots els participants
  • Fomentar la sostenibilitat a través de la cohesió social.