ÀMBITS

Salut mental

ODS

3 SALUT I BENESTAR 4 EDUCACIÓ DE QUALITAT

FINANÇAT PER

Servei d'Acompanyament a la Vida Autònoma (SAVA) | Mercè Fontanilles

Estudi sobre la qualitat de vida dels usuaris dels programes de manteniment amb metadona i les seves famílies

Projecte realitzat

L’objectiu de l’estudi és aprofundir en el coneixement de les necessitats (sociolaborals i sociofamiliars) del col·lectiu de persones en Programes de manteniment amb metadona analitzant diferents fonts d’informació, per a poder orientar millor les polítiques emmarcades en aquest àmbit i aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones usuàries d’aquests programes. La intenció final de l’estudi és intentar aconseguir un consens amb els diferents agents implicats tant de cara a seleccionar variables com a analitzar altres aspectes metodològics.

Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.