ÀMBITS

Salut mental

ODS

3 SALUT I BENESTAR 13 ACCIÓ CLIMÀTICA

IMPULSAT PER

logo

Habitatge social compartit per a persones en situació de trastorn mental

Projecte actual

Servei d’acolliment temporal que té com a objectiu dotar a persones en situació de transtorn mental d’un habitatge adequat i practicable que constitueixi el seu domicili habitual, i afavorir la màxima independència personal, la vida comunitària i la integració social fins aconseguir l’accés a un altre tipus de recurs o una autonomia plena.

S’ofereix:

  • Avaluació de necessitats
  • Derivació i coordinació amb els recursos existents
  • Atenció social i jurídica
  • Orientació i suport en formació i reinserció laboral
  • Supervisió en les activitats de la vida diària