ÀMBITS

Dona

ODS

1 FI DE LA POBRESA 2 FAM ZERO 3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

FINANÇAT PER

Càritas Barcelona - YouTube

Habitatges de suport per a dones Santa Anna

Projecte realitzat

Habitatges de suport compartits amb l’acompanyament puntual d’un educador social. Es tracta de quatre pisos amb capacitat per a dues famílies monoparentals en cada pis fins a un màxim de sis persones per pis.

L’objectiu és oferir una resposta estable a dones que han realitzat un procés de recuperació positiu de la seva situació de violència o de risc d’exclusió social i que són capaces de viure amb autonomia però que, per no disposar de recursos econòmics suficients, necessiten compartir pis formant petites unitats de convivència.