ÀMBITS

Dona

ODS

3 SALUT I BENESTAR 5 IGUALTAT DE GÈNERE

AM EL SUPORT DE

Ajuntament de L'Hospitalet | iResiduo

Servei d’acolliment d’urgència per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles

Projecte actual

Servei d’acolliment urgent i temporal, de curta estada, que ofereix protecció immediata a dones i als seus fills i filles que han viscut una situació de violència masclista i han hagut de sortir de la seva llar familiar de manera urgent, mentre es gestiona un altre recurs d’acolliment i recuperació de la xarxa d’atenció i recuperació integral, adient a la situació familiar. El Servei ofereix 6 places concertades amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.

Durant la seva estada, a més de garantir a les unitats familiars la cobertura de les necessitats bàsiques, s’ofereix una atenció professional d’escolta, suport emocional i psicològic a aquelles dones que ho requereixen.

Aquest servei treballa en coordinació amb els serveis derivants i amb els serveis i recursos de la xarxa integral del territori per tal d’oferir a la dona una atenció i acompanyament integral en tot el seu procés de recuperació.