ÀMBITS

Persones grans

ODS

1 FI DE LA POBRESA 3 SALUT I BENESTAR

FINANÇAT PER

Habitatges tutelats per a persones grans de Sant Adrià de Besòs

Projecte actual

Habitatges per a persones més grans de 65 anys residents al municipi de Sant Adrià de Besòs sense una xarxa familiar de recolzament, que per raons socio-econòmiques no poden disposar d’una vivenda pròpia o de lloguer.

Les persones que ocupen els pisos no pateixen cap disfunció bio-psicològica que les incapaciti per a realitzar les tasques pròpies de la vida quotidiana.

Els habitatges estan supervisats pel coordinador tècnic del servei que s’ocupa, a més, de coordinar amb els treballadors socials del municipi referents. Auxiliars domiciliàries ofereixen control diari puntual que consisteix, entre d’altres tasques, en la supervisió de la medicació de les persones usuàries i de la documentació sanitària, acompanyaments, reunions de valoració setmanals amb els usuaris, etc.

La titularitat del servei és de l’Ajuntament de la ciutat.

Fundació IPSS s’encarrega de la gestió des de l’any 1997.