ÀMBITS

Infància i famílies

ODS

3 SALUT I BENESTAR 4 EDUCACIÓ DE QUALITAT 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS

FINANÇAT PER

Patrocinador gold: Ajuntament de Barcelona - BigDataCongress

Projecte Jovial-Tècniques d’Estudi

Projecte realitzat

Jovial és un espai de reforç educatiu adreçat a nois i noies adolescents de 12 a 16 anys estudiants d’ESO dels barris de La Sagrera, Navas i el Congrés-Indians de la ciutat de Barcelona on es dóna un acompanyament positiu al llarg del seu itinerari escolar.

Tècniques d’Estudi és el nom de l’espai de reforç educatiu que es porta a terme al CSS Porta-Vilapicina i Torre Llobeta de la ciutat de Barcelona.

La titularitat del projecte és de l’Ajuntament de Barcelona.

Objectius

  • Donar respostes educatives als adolescents
  • Oferir acompanyament i suport acadèmic
  • Motivar als adolescents i despertar-los l’interès per superar el curs escolar
  • Afavorir la bona comunicació i les relacions positives entre iguals
  • Evitar possibles conductes de risc
  • L’aula d’estudi és un espai obert on es fomenten les pautes d’ordre, la puntualitat, l’assistència, la responsabilitat vers la feina ben feta, l’escolta activa i l’empatia.

El professional esdevé un referent positiu que acompanya a l’adolescent i a la seva família al llarg de tot el procés educatiu.

Es treballa de manera conjunta amb els educadors socials referents del Centre de Serveis Socials amb la fi de poder fer un seguiment individualitzat i donar respostes a les necessitats reals de cada noi/a.