ÀMBITS

Persones amb discapacitat

ODS

3 SALUT I BENESTAR 10 REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS 13 ACCIÓ CLIMÀTICA

FINANÇAT PER

Llar-residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns de comportament

Projecte actual

Llar residència per a persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suport intermitent i/o limitat i amb envelliment significatiu o trastorn de conducta/malaltia mental de baixa freqüència i gravetat a Mollet del Vallès.

És un servei d’acolliment residencial substitutori de la llar i d’assistència integral a les activitats de la vida diària amb caràcter permanent o temporal. La capacitat és per a 18 persones en places concertades amb el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.

Objectius

 • Facilitar un entorn substitutiu de la llar adequat i adaptat a les necessitats d’assistència al conjunt de les activitats de la vida diària, atenent les necessitats individualitzades de la persona i tenint cura dels tractaments corresponents.
 • Proporcionar una bona qualitat de vida als residents.
 • Afavorir el manteniment o la recuperació del màxim grau d’autonomia personal i social.

Serveis 

 • Allotjament
 • Manutenció
 • Serveis a l’àmbit de la substitució de la llar: organització del treball domèstic, bugaderia, neteja, servei d’aprovisionament, manteniment i dispensació de la medicació
 • Suport/supervisió a les activitats de la vida quotidiana
 • Trasllat mèdic d’urgències en horari de llar
 • Material de parafarmàcia i farmaciola
 • Inserció comunitària
 • Promoció de les relacions amb l’entorn
 • Informació i orientació
 • Gestió de l’adquisició d’ajuts tècnics
 • Gestió del programa de voluntariat
 • Suport per a la provisió de productes personals bàsics: sabó, pinta, raspall de dents, etc.
 • Suport i supervisió a l’atenció personal: higiene, administració de la medicació, contenció en situacions de crisis.
 • Suport psicopedagògic: programa individual, desenvolupament i manteniment de les activitats de la vida diària, dinamització sociocultural, activitats de lleure.

A més, s’ofereixen serveis opcionals necessaris o adequats per tal de promocionar el màxim grau d’autonomia personal i social i augmentar la qualitat de vida de les persones usuàries.